Ministarstvo krije rang liste? Print E-mail
Ponedeljak, 26 Septembar 2011 23:07

I pored činjenice da je od konkursa prošlo više od osam meseci, Ministarstvo za prosvetu i nauku ne objavljuje rang liste po kojima je određivana plata istraživačima.

 

Krajem prošle godine svi naučni radnici u Srbiji bili su kategorizovani u sklopu konkursa za novi ciklus naučnih projekata 2011-2015. Kategorizacija je vršena rangiranjem naučnika u tri liste po različitim kvantitativnim merilima uspeha u njihovom prethodnom radu. Na osnovu pozicije na tim listama određena je kategorija, koja je na koncu uticala na ukupnu ocenu projekta. Naučnicima čiji su projekti prošli na konkursu od dodeljene kategorije direktno zavisi plata.

 

I pored toga što su svi naučni radnici još početkom godine obavešteni u koju su kategoriju razvrstani, sama procedura i konačne rang liste nisu još objavljene.

 

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, od nadležnog Ministarstva tražene su ove informacije. Pošto ovaj zahtev nije glatko prošao, kako bismo sve zainteresovane kolege upoznali sa ovim predmetom, na kraju ovog teksta ćemo objavljivati sve dopise upućene Ministarstvu i dobijene odgovore kako budu pristizali.

 

Pored ovih informacija, još uvek nisu objavljeni ni spiskovi svih projekata koje Ministarstvo finansira tako da istraživači teško mogu doći do informacije kojim temama se bave druge kolege u zemlji što je veoma bitno za potencijalnu saradnju koja je važna u nauci. Takođe, pre par dana ugašen je sajt prethodnog Ministarstva nauke, a korisni podaci koji su se tamo mogli naći nisu prebačeni na sajt Ministarstva prosvete i nauke.

 

Da podsetimo da je naučna zajednica Srbije ove godine pretrpela niz udaraca. Pored stapanja nadležnog Ministarstva sa Ministarstvom prosvete prilikom rekonstrukcije Vlade, zbog nedostatka novca u budžetu naučni projekti dobili su samo trećinu direktniih materijalnih troškova. Preostale dve trećine ovih troškova će biti nadoknađene kupovinom opreme i potrošnog materijala iz kredita Evropske investicione banke. Do ovih nabavki još nije došlo bez obzira što se bliži kraj godine, kada naučni radnici moraju da putem izveštaja opravdaju šta su uradili na projektima.

Nakon prepiske koja sledi došli smo do traženih informacija. Međutim, Ministarstvo ih do sada nije objavilo javno.

 

Zahtev od 5.9.2011.

Odgovor primljen 21.9.2011.

 

Zahtev od 27.9.2011.

Obaveštenje upućeno na elektronsku poštu 6.10.2011.

Nakon ovoga dobili smo tražene informacije.